Konu :Yardımcı Eczacılık 2019 Yılı için Üçüncü Başvuru ve

Yerleştirme Takvimi/Yapılacak İşlemler Hakkında

BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

İlgi: a) 02.01.2019 yatirh ve 9589 sayılı yazımız,

b) 10.01.2019 tarih ve 9800 sayılı yazımız,

c) 28.02.2019 tarih ve 11298 sayılı yazımız,

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından, Yardımcı Eczacı Yerleştrimesi ve Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar’ın27.12.2018 tarihinde yayımlanmasının hemen ardından, birinci başvuru takvimi ile, Eczacı Bilgi sistemi’nde Yardımcı eczacı Ön Kayıt İşlemleri ve Eczacı Bilgi Sisteminde Eczane Çalışanı Bilgilerinin Güncel Tutulması Hakkında gerekli bilgilendirmeler ilgi (a) ve ilgi (b)de kayıtlı yazılarımız ile yapılmıştı.

2019 Yılı için İkinci, Üçüncü.Dördüncü ve Beşinci Başvuru ve Yerleştirme takvimi tarihlerinin de Birliğimiz tarafından belirlenerek Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na bildirildiği ve Kurum tarafından uygun bulunduğu konusunda, ilgi ( c ) yazımız ile bilgi verilmişti.

Her başvuru ve yerleştirme döneminde, başvuru sahipleri için yeniden kullanıcı adı ve şifre oluşturulacağı için, yeni başvuru ve yerleştirme döneminde başvuru yapmak isteyen meslektaşlarımızın, aşağıdaki süreç doğrultusunda işlem yapmaları gerekmektedir.

“2019 Yılı için Üçüncü Başvuru Yerleştirme Takvimi;

  • 08-19 Temmuz 2019 tarihleri arasında, Bölge Eczacı Odaları tarafından, yardımcı eczacı adayları ön kayıt başvurularının alınması ve ön kayıt sonrasında başvuru sahiplerine tercih ekranı için kullanıcı adı ve şifrelerinin imza karşılığında verilmesi,
  • 22-25 Temmuz 2019 tarihleri arsında, Türk eczacıları Birliği tarafındanaçılacak ekran aracılığıyla adayların il tercih başvurularının gerçekleştirilmesi,
    • 26 Temmuz 2019, yapılan başvurular doğrultusunda yerleştirmelerin gerçekleştirilmesi ve sonuçların duyurulması” şeklindedir.

Başvuru takvimi gereğince; Bölge Eczacı Odalarımızın, ön kayıt işlemlerini, Eczacı Bilgi Sistemi’ndeki ekran aracılığıyla 08 Temmuz 2019 Pazartesi günü saat 08:30 itibariyle yapabileceklerdir. Ön kayıt işlemleri, 19 Temmuz 2019 Cuma günü saat 17:00’ye kadar devam edecektir.

Yardımcı eczacı olarak çalışmak isteyen meslektaşlarımız, diploma/geçici mezuniyet belgesi ve kimlik belgesi ile ön kayıt yaptırmak üzere kendilerine en yakın Bölge Eczacı Odasına başvurabilecektir.

Yardımcı Eczacı Çalışması ve Yerleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar metninin “Yardımcı eczacı çalıştırması zorunlu eczanelere ilişkin ciro limitinin Kurum tarafından belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar” başlıklı 6ncı maddesinin (1) nolu bendi şu şekildedir.

“MADDE 6- (1) Kendi isteği ile veya reçete/ciro kriterine tabi olarak ikinci eczacı çalıştıran eczaneler ile yardımcı eczacı çalıştıran eczaneler ve bu Usul ve Esasların 5 inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca mesul müdürle birlikte çalışan eczane sahipleri; bu kişilere ilaveten yardımcı eczacı çalıştırmak zorunda değildir.”

Bu düzenleme doğrultusunda, aşağıdaki tanımlı olan eczaneler, bu kişilere ilaveten yardımcı eczacı çalıştırmak zorunda değildir.

Eczanesinde, kendi isteği ile veya reçete/ciro kriterine tabi olarak ikinci bir eczacı çalıştıran eczaneler ile yardımcı eczacı çalıştıran eczaneler.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ