Konu : Eczane Teknik Hizmetleri Elemanı ve Eczane Destek
Hizmetleri Elemanı Meslek Standartları Hk
Ankara,
BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 4 Sayılı Bakanlıklara Bağlı,
İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 252 nci maddesi ile, 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmî
Gazetede yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması
Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesine dayanılarak Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Birliğimiz
arasında sürdürülen;
· Eczane Teknik Hizmetleri Elemanı (Seviye 5)
· Eczane Destek Hizmetleri Elemanı (Seviye 3)
meslek standartları tanımlama çalışmaları sonuçlanmıştır.
Bilindiği üzere, 16.10.2009 tarihinde Birliğimiz ve Mesleki Yeterlilik Kurumu
(MYK)arasında imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü ile çalışmaları
başlatılan standartlar; yaygın biçimde eczane çalışanlarının, eczacıların, akademisyenlerin,
eğitim kuruluşlarının, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sağlık alandaki diğer tarafların görüşleri
alınarak geliştirilmiş, ardından Birliğimizin de katılımı ile 28.12.2018 tarihinde gerçekleştirilen
Mesleki Yeterlilik Kurumu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sektör Komitesi 13. Toplantısı'nda
değerlendirilmişti.
MYK'nın 27/03/2019 tarih 2019/41 sayılı kararı ile 07/05/2019 tarih ve 30767 sayılı
(Mükerrer) Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Eczane Destek Hizmetleri Elemanı
(Seviye 3)" ve "Eczane Teknik Hizmetleri Elemanı (Seviye 5)" ulusal meslek standartlarının
ülkemizde eczane çalışanlarının statülerinin, görev, işlem ve başarım ölçütlerinin netleştirilmesine
aracı olarak eczacılık mesleğinin gelişimine de önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.
Ulusal Meslek Standartları yazımız ekinde iletilmekte olup, bilgilerinizi ve üyelerinizin
konu hakkında bilgilendirilmesini saygılarımla rica ederim.

Ek Dosyalar

Ek dosya için tıklayınız