Konu : SGK Protokolü 3.7 Maddesi Hakkında
Ankara,
BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
Birliğimiz ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasında 22 Mayıs 2019 tarihinde imzalanan Ek Protokol
ile Protokolün 3.7 maddesine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı Protokol eki Ek-4'de değişiklikler
yapılmıştır.
Yapılan değişiklik ile yurt dışı sigortalılarına ait reçeteler ve majistral formül ihtiva eden reçeteler
C grubu kapsamından çıkarılmış,
Protokol eki Ek-4'ün 14. maddesinin "n" bendine sekukinumab, ustekinumab, vedolizumab etken
maddeleri eklenmiştir.
Bu etken maddelere ait ilaçlar;
 "8699593950018" barkod numaralı Stelara Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Kullanıma Hazır
Enjektor 45 mg 1x0.5 ml enjektör (ustekinumab)
 "8699593950025" barkod numaralı Stelara Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Kullanıma Hazır
Enjektor 90 mg 1x1 ml enjektör (ustekinumab)
 "8699456790096" barkod numaralı Entyvio İnfuzyonluk Çözelti Konsantresi İçin Toz 300 mg 1
flakon (vedolizumab)
 "8699074790508" barkod numaralı Verxant SC Enjeksiyon İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon 150
mg 1 flakon (sekukinumab) ‘dır.
Yukarıda belirtilen etken maddelerle ilgili olarak Türk Eczacıları Birliği Reçete Tevzi
Sistemi'nde (Farmainbox) 1 Haziran 219 tarihi itibari ile "Anti-TNF Reçete Tipi"nde işlem görecek
şekilde düzenleme yapılmıştır. Bu etken maddelere ait ilaçların yer aldığı reçete/icmal listelerinin Bölge
Eczacı Odalarımıza onaylatılarak Kurum'a fatura edilmesi gerekmektedir.
Konu hakkında bilgilerinizi ve üyelerinizin bilgilendirilmesini saygılarımla rica ederim.
Ecz.Arman ÜNEY
Genel Sekreter