Sayın Yönetici,

Birliğimiz ile T.İş Bankası arasında, eczacılarımızın ve Odalarımızın bankacılık hizmetlerinden daha avantajlı şekilde yararlanmasına olanak sağlayan protokol yenilenmiş olup, yenilenen protokol ile sağlanan avantajlar ve yararlanma koşulları hakkında bilgilendirmelerin yer aldığı 10.05.2019 tarih ve 13251-13252 sayılı yazılarımız ekte bilginize sunulmaktadır.

Saygılarımla,

--

Ecz. Arman Üney

Genel Sekreter