Konu : Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Sistemi Hakkında Ankara, BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA İlgi : a) 21.05.2018 tarih ve 3815 sayılı yazı b) 07.11.2018 tarih ve 8130 sayılı yazı Eczanelerde ve eczacı odalarımızda çalışan kişilerin Otomatik Bireysel Emeklilik Sistemine dahil edilmesi ile ilgili olarak ilgide kayıtlı yazılarımız ile bilgilendirmeler yapılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme ve düzenleme sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Sektör Duyurusu ile, sisteme dahil edilecek çalışanların 45 yaş kontrolünde değişiklik yapılmıştır. Önceki düzenlemeye göre çalışanların sisteme dahil edilmesinde yaş kontrolü işverenin otomatik katılıma dahil olduğu tarihe göre hesaplanmakta iken, yeni düzenleme sonrasında yaş kontrolü için hesaplama kriterleri aşağıdaki şekilde uygulanacaktır;  Çalışanın işe giriş tarihi 27.12.2018 tarihinden önce ise; ilgili çalışanın yaş hesabı Otomatik Katılım Sisteminin başlangıç tarihi olan 01.01.2017 tarihine göre yapılacak ve 01.01.2017 tarihinde 45 yaşını doldurmamış ise sisteme dahil edilecektir.  Çalışanın işe giriş tarihi 27.12.2018 tarihinden sonra ise; sisteme dahil edileceği yılın ilk günü (1 Ocak 20..) itibariyle 45 yaşını doldurup doldurmadığı kontrol edilerek ve sisteme dahil edilecektir. Bu doğrultuda daha önceden uygulama kapsamında bulunmayan, ancak mevzuat değişikliği sonrası dahil edilmesi gereken eczane çalışanlarının ve eczacı odası çalışanlarının olabileceği öngörülmektedir. Sisteme dahil edilmesi gereken eczane çalışanları ve eczacı odası çalışanlarının olması durumunda, işverene idari para cezasının uygulanmaması için bu çalışanların Şubat ayı bordrolarında bu işlemlerin tamamlanması gerekmektedir. Uygulamaya yönelik sorularınız için TEB Artı Sigorta ve Reasürans Brokerliği ile aşağıda belirtilen numaralardan irtibata geçebilirsiniz. Evrak Tarih ve Sayısı: 27/02/2019-11262 Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. *BD4526239212* TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ Evrakı Doğrulamak İçin : http://213.74.103.250/envision/validate_doc.aspx?V=BE6E3HV9T Willy Brandt Sokak No:9 06690 Çankaya-ANKARA Tel: (0.312) 409 81 00 ∙ Fax: (0.312) 409 81 09 e-mail: teb@teb.org.tr Web adresi: www.teb.org.tr TS-EN ISO 9001:2008 Belge No: KY-2570-03/10-R Formatı: 43/02 Bilgilerinizi ve üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim. Ecz.Mehmet İbrahim ÖZKOL Sayman İrtibat Numaraları: 0 (537) 599 0720 0 (533) 652 2384 EKLER : Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Duyurusu (7 SAYFA)Konu : Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Sistemi Hakkında Ankara, BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA İlgi : a) 21.05.2018 tarih ve 3815 sayılı yazı b) 07.11.2018 tarih ve 8130 sayılı yazı Eczanelerde ve eczacı odalarımızda çalışan kişilerin Otomatik Bireysel Emeklilik Sistemine dahil edilmesi ile ilgili olarak ilgide kayıtlı yazılarımız ile bilgilendirmeler yapılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme ve düzenleme sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Sektör Duyurusu ile, sisteme dahil edilecek çalışanların 45 yaş kontrolünde değişiklik yapılmıştır. Önceki düzenlemeye göre çalışanların sisteme dahil edilmesinde yaş kontrolü işverenin otomatik katılıma dahil olduğu tarihe göre hesaplanmakta iken, yeni düzenleme sonrasında yaş kontrolü için hesaplama kriterleri aşağıdaki şekilde uygulanacaktır;  Çalışanın işe giriş tarihi 27.12.2018 tarihinden önce ise; ilgili çalışanın yaş hesabı Otomatik Katılım Sisteminin başlangıç tarihi olan 01.01.2017 tarihine göre yapılacak ve 01.01.2017 tarihinde 45 yaşını doldurmamış ise sisteme dahil edilecektir.  Çalışanın işe giriş tarihi 27.12.2018 tarihinden sonra ise; sisteme dahil edileceği yılın ilk günü (1 Ocak 20..) itibariyle 45 yaşını doldurup doldurmadığı kontrol edilerek ve sisteme dahil edilecektir. Bu doğrultuda daha önceden uygulama kapsamında bulunmayan, ancak mevzuat değişikliği sonrası dahil edilmesi gereken eczane çalışanlarının ve eczacı odası çalışanlarının olabileceği öngörülmektedir. Sisteme dahil edilmesi gereken eczane çalışanları ve eczacı odası çalışanlarının olması durumunda, işverene idari para cezasının uygulanmaması için bu çalışanların Şubat ayı bordrolarında bu işlemlerin tamamlanması gerekmektedir. Uygulamaya yönelik sorularınız için TEB Artı Sigorta ve Reasürans Brokerliği ile aşağıda belirtilen numaralardan irtibata geçebilirsiniz. Evrak Tarih ve Sayısı: 27/02/2019-11262 Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

EKLER : Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Duyurusu (7 SAYFA)

Ek Dosyalar

Ek dosya için tıklayınız...