ECZANE RUHSATNAMELERİNİN YENİLENMESİ

Sağlık iİl Müdürlüğünün 09.01.2019 tarih ve 513.99-E-17 sayılı yazısı,

İlgi:31.12.2018 tarihli ve E. 242177 sayılı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurum Başkanlığının yazısı,

İlgi tarih ve sayılı yazı ile Sertifikalı Eczane Ruhsatnamelerinin basımı hakkında yapılması gereken iş ve işlemler için, mevcut eczane ruhsatnamelerinin içeriğinde değişiklik yapılmaksızın elektronik olarak EBYS’de yer alan TİTCK İl Sağlık İşlemleri Sistemi’ne aktarılması ve bu sistem üzerinden basılması işleminin yapılabilmesi için odamıza bağlı Batman Merkez ve İlçelerinde faaliyet gösteren tüm eczanelerin, mevcut eczane ruhsatnamesi ve belediyelerden alınacak eczaneye ait güncel adres bilgilerini içeren belge, ad veya soyadında değişiklik olan eczacıların ilgili belge ile birlikte en geç 31.01.2019 tarihine kadar İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

Gereğini bilgilerinize rica ederiz.

İstenilen Belgeler

  1. Mevcut Eczane Ruhsatnamesi
  2. Belediyelerden alınacak eczaneye ait güncel adres bilgilerini içeren belge
  3. Ad veya Soyadında değişiklik olan eczacıların ilgili belge

BATMAN ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU