Birliğimize T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan gelen 06.07.2018 tarihli ve 125640 evrak nolu yazı ile,
Sağlık mesleği mensuplarının ilaç güvenliliği ile ilgili konularda meydana gelengelişmelerden ivedilikle haberdar olmaları amacıyla mektup dağıtılması uygulamasının Kurumtarafından yürütüldüğü,

Bu doğrultuda "Dolutegravir ile ilgili bildirilen nöral tüp defektleri (NTD) hakkındabilgilendirme" başlığıyla dağıtılması Kurumca onaylanan doktor bilgilendirme mektubununBirliğimiz tarafından duyurulması istenmektedir.

İlgili Kurum yazısı ve doktor bilgilendirme mektubu yazımız ekinde yer almakta olup,bilgilerinize duyurulur..

BATMAN ECZACI ODASI

Eki için tıklayınız.