T.C

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

14’ÜNCÜ İUS ÜS KOMUTANLIĞI

BATMAN

TSK :85058928-8760-8217-18 22 Haziran 2018

BBMM

Konu :Sivil Eczanelerden Reçete Karşılığı İlaç Temini

(2018 Temmuz – Aralık Dönemi)

BATMAN ECZACILAR ODASI BAŞKANLIĞINA

İLGİ: Hv.K.K.lığının 22 Nart 2017 tarihli, LOJ. :45008895 – 8700-44582-17/Loj.Pl.ve Hiz. D. Sağ.Ş. sayılı ve “Sivil Eczanelerden Reçete Karşılığı İlaç Teminine İlişkin Usul ve Esaslar”konulu emri.

  1. Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Eczacılar Birliği arasında eczanelerden ilaç teminine ilişkin protokol imzalandığı ilgi emir ile bildirilmiştir.
  2. 14’üncü İUS Üs K.lığı TSK Birinci Basamak Muayene Merkezi’nde yazılan erbaş/er ilaç reçetelerinin 2018 yılı Temmuz-Aralık döneminde Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Eczacılar Birliği üyesi eczanelerden ilaç temin edilmesi için EK-A da örneği bulunan sözleşme yapılacaktır.
  3. Kurumumuz ile sözleşme yapmak isteyen ve 14 ‘üncü İUS Üs K.lığı ile sözleşme yapmak isteyen eczane isim listelerinin 29 Haziran 2018 tarihine kadar tarafınıza bildirilmesi arz ve rica ederim.

Coşkun UÇARCILAR

Hava Tuğgeneral

14’üncü İUS Üs Komutanı

ECZACILARDAN İSTENEN BELGELER

1-Eczacı ve varsa ilacı getirecek kalfanın kimlik fotokopisi.

2-Eczacının diploma fotokopisi.

3-Eczane ruhsat fotokopisi.

NOT: İlk defa başvuran eczacılar için geçerlidir.Evraklar, kuruma bir dilekçe ekinde ibraz edilecektir.