Birliğimize T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan gelen 20.06.2018 tarihli ve 114477 evrak nolu yazı ile,
Sağlık mesleği mensuplarının ilaç güvenliliği ile ilgili konularda meydana gelengelişmelerden ivedilikle haberdar olmaları amacıyla mektup dağıtılması uygulamasının Kurumtarafından yürütüldüğü,
Bu doğrultuda "Finasterid içeren ilaçların depresyon ve intihar düşüncesine yol açma riskiile ilgili uyarıları içeren" ve dağıtılması Kurumca onaylanan doktor bilgilendirme mektubununBirliğimiz tarafından duyurulması istenmektedir.
İlgili Kurum yazısı ve doktor bilgilendirme mektubu yazımız ekinde yer almakta olup,bilgilerinize saygıyla duyurulur.

BATMAN ECZACI ODASI

Kurum yazısı ve doktor bilgilendirme mektubu için tıklayınız.