Sayı : 98206689-<...>-E.<...> <...>

Konu : Eczane Bilgi Formları Hk.

TEB 44. BÖLGE BATMAN ECZACI ODASI

Bahçelievler Mah. 40. Cad. No:19

Merkez / BATMAN

Kurumumuz ile Türk Eczacılar Birliği arasında imzalanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol'ün 7.15 numaralı maddesinde yer alan “...Eczanenin yapacağı indirim oranının tespiti amacıyla Protokolün eki (EK-5) formunun bir örneği Kurum taşra teşkilatına ibraz edilecektir.” hükmü gereği yazımız ekindeki listede yer alan eczanelere ait 2017 yılı Eczane Bilgi Formlarının (2017 yılı satış hasılatının) asılları ile birlikte 16.04.2018 tarihi mesai bitimine kadar, yazımız ekinde yer alan listele doğrultusunda sıralı olarak ve belgelerini getirmeyen eczanelerin listede "GETİRMEDİ" ibaresi yazılarak Merkezimize gönderilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

¸

Ecz. Özlem KARAKAŞ

Merkez Müdür a

Merkez Müdür Yrd.İ.Y.

EK:

1) 2 sayfa Batman ilinde faaliyet gösteren eczanelerin listesi

2) 1 sayfa Siirt ilinde faaliyet gösteren eczanelerin listesi