Eczacılarımızın Dikkatine

2017 Yılı Satış Hasılatlarının Muhasebeden alınıp 08.02.2018 Tarihine kadar EBS 'ye girilmesi gerekmetdedir.Durum Bilgilerinize Sunulur

Ecz . Turan GÜNEŞ

Genel Sekreter