İşyeri Hekimliklerinde E-Reçete Uygulaması Hakkında

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 22.12.2017 tarihinde " İşyeri Hekimliklerinde E-Reçete Uygulaması " başlıklı duyuru yayımlanmıştır. Duyuruda;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü " nün 02.10.2017 tarihinde https:// isgkatip.csgb.gov.tr web adresinde yayımladığı İşyeri Hekimliklerinde e-reçete konulu duyurusundan da anlaşılacağı üzere İşyeri hekimliklerinin 31.12.2017 tarihine kadar " Sgk Kurumsal Hekim Şifreli " ve " Güvenlikli Elektronik İmzalı " e-reçete uygulaması için alt yapı hazırlıklarının tamamlanması gerektiğinin belirtildiği;

Kurumca İşyeri hekimliklerindeki " Sgk Kurumsal Hekim Şifreli " ve " Güvenlikli elektronik imzalı " e-reçete uygulamasına yönelik alt yapı çalışmaları tamamlandığı; " Sgk Kurumsal Hekim Şifreli " ve " Güvenlikli elektronik imzalı " e-reçete sisteminin alt yapısını tamamlayan İşyeri hekimleri tarafından kullanılmaya başlandığı;

" Sgk Kurumsal Hekim Şifreli " ve " Güvenlikli Elektronik İmzalı " e-reçete uygulamasına 02.01.2018 tarihinden itibaren zorunlu olarak geçilecek olup bu tarihten itibaren manuel reçete girişine " Sistem çalışmadığı için e-reçete düzenlenememiştir. " ibaresi bulunan ve reçeteyi yazan hekim tarafından imzalanan reçetelerde izin verilebileceği; ancak Güvenlikli elektronik imzasını temin edemeyen İşyeri hekimlerinin de olabileceği ve bu nedenle de hasta mağduriyeti de oluşmaması için 01.03.2018 tarihine kadar " Sgk Kurumsal Hekim Şifresi " ile yazılan e-reçete " ler kabul edilebileceği bildirilmektedir.

Duyuruda ayrıca;

" Sgk Kurumsal Hekim Şifreli " ve " Güvenlikli Elektronik İmzalı " e-reçete uygulamasına sorunsuz olarak geçilebilmesi için hekimlerin " SGK KURUMSAL HEKİM ŞİFRESİ " ni https://medeczane.sgk.gov.tr/doktor adresinden almaları ve " Güvenlikli Elektronik İmza " yı temin etmeleri gerektiğine değinilerek;

" SGK KURUMSAL HEKİM ŞİFRESİ " ile ilgili sorunların eczane@sgk.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ

Kurum duyurusu için tıklayınız.