STOK ZARARININ KARŞILANACAĞI DEPO SEÇİMİ İŞLEMLERİNİN 19.12.2011 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 08:00'A KADAR UZATILMASI HAKKINDA

İlgi: a) 01.12.2011 tarih, 38.A.00.000078 sayılı yazımız b) 14.12.2011 tarih, 38.A.00.000240 sayılı yazımız İlgi ?a? da kayıtlı yazımız ile eczaneler tarafından stok zararlarının karşılanacağı deponun seçilmesi işlemleri için Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilen son tarihin 16.12.2011, saat 18:00?e kadar olduğu bildirilmiş, İlgi ?b? de kayıtlı yazımız ile Genel Müdürlük ile yapılan görüşmelerde, halen 4380 eczane tarafından depo seçimi işleminin yapılmadığı bilgisinin alındığı, bu sebeple depo seçim işlemlerinin 16.12.2011 tarihi saat 18:00?a kadar ivedilikle tamamlanması gerektiği hususu hatırlatılmıştı. T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde 15.12.2011 tarihinde yayınlanan ?Stok Zararının Karşılanacağı Deponun Belirlenmesi? başlıklı duyuru ile, Yapılan kontrolde şu ana kadar 3155 adet eczanenin henüz depo seçimini yapmadığının tespit edildiği, bu bilgilere ilaç üreticisi firmalar ile paylaşıldıktan sonra ekleme yapılamayacağından dolayı depo seçimi süresinin 19.12.2011 günü saat 08:00'a kadar uzatıldığı bildirilmektedir. Stok zararlarının temini konusunda herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için depo seçme işlemini henüz yapmamış meslektaşlarımızın bu işlemlerini ivedilikle tamamlamaları hususunda bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

132 16.12.2011