SPİRİVA 18 MCG İNHALASYON İÇİN TOZ İÇEREN KAPSÜL ADLI İLACIN BAZI SERİLERİNİN GERİ ÇEKİLMESİ HAKKINDA

Konu: " Spiriva 18 mcg İnhalasyon İçin Toz İçeren Kapsül " adlı ilacın geri çekilmesi

Birliğimize Boehringer İngelheim " den gelen 15.09.2011 tarihli yazı ile ithal ruhsatına sahip oldukları " Spiriva 18 mcg İnhalasyon İçin Toz İçeren Kapsül " isimli ürünlerinin;

- 4934
- 003022A
- 3422
- 2545
- 909629
- 1787
- 2425
- 3192
- 002425A
- 1331
- 3022
- 4164

Numaralı serilerinde sahte dış kutu olayları ile karşılaştıkları, 2D barkod içermesi gereken söz konusu bu serilerde Sağlık Bakanlığı " nın talimatı doğrultusunda eczane, ecza deposu, hastane seviyesinde geri çekme işlemi uygulandığı bildirilmektedir.

Adı geçen ilaca ait geri çekme duyurusu, 14.09.2011 tarihinde T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde de yayınlanmıştır.

Bilgilerinizi ve iade işleminin sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi için eczane stoklarında bulunan söz konusu ürünlerin, ilgili depolara ve ruhsat sahibi firmaya iade edilmesi hususunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim. 

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter


Boehringer Ingelheim firmasının bildirim yazısı için tıklayınız

127 23.09.2011