SB THGM'NİN, YEŞİL KART BİLGİ SİSTEMİNE HASTA KAYDI YAPILMASI ESNASINDA YAŞANAN SORUNLAR KONUSUNDAKİ CEVABİ YAZISI HAKKINDA

Birliğimiz tarafından, Yeşil Kart Bilgi Sistemine hastaların kayıtları sırasında oluşan hatalardan dolayı hastanın gerçek yaşı ile Medula Sisteminde çıkan yaşının birbirinden farklı olmasının aşı içeren reçetelerin ödemesinde sorunlara yol açması nedeniyle Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü?ne yazı gönderildi.

Yazımız üzerine Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 17 Mart 2005 tarihli ve 2578 Sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan ?Sağlık Hizmetlerinin Etkili Sunumu? başlıklı Başbakanlığın 2005/4 Sayılı Genelgesinin 1. maddesinde  ?Sağlık birimlerinde ayrı bir kuyruğa yol açan, tedavi sürecini uzatan ve yasal dayanağı bulunmayan Emekli Sandığı Emeklileri, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi olanlar ile Yeşil Kart sahibi hastalardan, sağlık karnesi, sağlık cüzdanı, vizite kağıdı ve kimlik fotokopileri istenmeyecek; kontroller görevliler tarafından kayıt-kabul işlemleri sırasında hasta ile karnesinin karşılaştırılması suretiyle yapılacaktır. Bu kontrolü gereği gibi yapmadığı tespit edilen ve kamu zararına neden olan görevliler hakkında idari ve adli takibat yapılarak ortaya çıkacak kamu zararı sorumlulardan tahsil edilecektir.? , 3. maddesinde ?Eczanelerden ilaç temini sırasında hastalardan reçete dışında herhangi bir belge fotokopisi talep edilmeyecektir.? denildiği ve uygulamanın bu Genelge doğrultusunda yapılması hususunda ilgililerin talimatlandırıldığı yazı Birliğimize gönderilmiştir. 

Söz konusu yazının bir örneği ekte tarafınıza iletilmekte olup, bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.


Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel SekreterS.B THGM'nin yazısı için tıklayınız...

107 20.12.2011