SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, 17 Aralık 2011 tarih 28145 sayılı Resmi Gazete " de, aşağıda yer alan SUT Değişikliği yayınlanmıştır. 

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız. 

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 

 
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 " 25/3/2010 tarihli ve 27532 sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete " de yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 6.4.1. numaralı maddesine aşağıda yer alan fıkra eklenmiştir.

" (13) Kamu kurum iskontolarında yapılan ilave iskonto uygulamaları nedeniyle eczane stoklarında meydana gelebilecek stok zararları firmalar tarafından ecza depolarına, depolar tarafından da eczanelere ödenir. Bu kapsamda yapılacak işlemlerde, eczacılar tarafından İlaç Takip Sistemine yapılan bildirimler esas alınır. "

MADDE 2 " Bu Tebliğ 17/11/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 " Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

116 16.12.2011