MEDULA NIN 23.10.2011 (CUMARTESİYİ PAZARA BAĞLAYAN GECE) 01:00-05:00 SAATLERİ ARASI ÇALIŞMAYACAĞI DÖNEMDE REÇETE KARŞILANMASI SIRASINDA İZLENECEK YÖNTEM HAKKINDA

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı resmi internet sitesinde 21.10.2011 tarihinde yayınlanan duyuru ile;

23 Ekim 2011 Pazar günü 01.00-05.00 saatleri arasında 4 saat süre ile Medula Uygulamalarının (Medula Hastane, Medula Eczane, Medula Optik ve Medula Şahıs Ödemeleri ile bu uygulamalarda dış bağlantı kurduğumuz ITS, Doktor Bilgi Bankası, UBB v.s. ) hizmet veremeyeceği ve sağlık hizmet sunucularınca belirtilen tarihlerde Sağlık Uygulama Tebliği'nin 3.1.3.B- ? MEDULA sisteminden kaynaklanan nedenlerle provizyon alınamaması? başlıklı maddesine göre işlem yapılması gerektiği bildirilmektedir.

Buna göre;

?Kurum sağlık yardımlarından faydalanan kişilerin tedavileri sonucu düzenlenen reçete muayene katılım payının (2 TL ve 3 TL) eczane tarafından tahsil edilecektir.

- Çalışan kişilerden alınacak olan %20 ilaç katılım payı eczane tarafından tahsil edilecektir.

- Emeklilerden alınacak olan %10 ilaç katılım payları maaşlara yansıtılarak daha sonra tahsil edildiğinden eczane tarafından ayrıca tahsil edilmeyecektir.

- Eşdeğer ilaç uygulaması gereğince oluşabilecek ilaç fiyat farkı eczane tarafından hastadan elden tahsil edilecektir.

- Hastalara teslim edilen ilaçlara ait karekodlar/kupürler İTS işlemi daha sonra tamamlanmak üzere reçeteye eklenecektir.

- Reçeteye eklenen karekodların İTS işlemleri mutlak suretle MEDULA Eczane sistemi üzerinden tamamlanacaktır.

Eczaneler tarafından kesinti süresince karşılanan reçeteler, sistem çalışır hale geldikten sonra MEDULA sistemi üzerinden Kuruma fatura edilecektir. Ancak eczaneler tarafından kesinti süresi içerinde karşılanan,

1. MEDULA sistemine kaydedilemeyen reçeteler,

2. MEDULA Eczane sistemine sonradan kaydedilmesine rağmen muayene katılım payı tahsil edilemeyen reçeteler (MEDULA Eczane sisteminden silinerek),

Sağlık Uygulama Tebliği?nin 9.2.1. maddesine göre Kuruma manüel olarak fatura edilebilecektir.

MEDULA sistemi üzerinden fatura edilemeyen reçeteler için Medula Eczane uygulamasından "Deneme" çıktısı alınacak ve verilen ilaçlara ilişkin karekodlar da Medula Eczane uygulamasında yer alan "Manuel Reçete Giriş" menüsünden İTS'ye bildirilecektir.?

Duyuruda ayrıca sunulan sağlık hizmetlerine ait tedavi bedellerinin öncelikle sistem çalışır hale geldikten sonra MEDULA sistemi üzerinden gönderilmesi, ancak bunun çeşitli nedenlerle mümkün olmaması halinde Sağlık Uygulama Tebliği?nin 9.2.1. Sağlık Kurum ve Kuruluşları Faturalarının Düzenlenmesi başlıklı maddesine göre manuel olarak fatura edilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Bilgilerinizi ve sistemin hizmet veremeyeceği 23 Ekim 2011 Pazar günü 01.00-05.00 saatleri arasında (Cumartesi?yi Pazar?a bağlayan gece) reçete karşılanması esnasında yukarıdaki hususlara uygun işlem yapılması konusunda üyelerinizin ivedilikle bilgilendirilmesi için gereğini saygılarımla rica ederim.


Sağlık Uygulama Tebliği?nin 3.1.3.B- MEDULA sisteminden kaynaklanan nedenlerle provizyon alınamaması başlıklı maddesinde; ? (1) Kurum Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü yetkililerince imzalanacak bir tutanak ile tevsik edilmesi kaydıyla MEDULA sisteminden kaynaklanan arıza nedeniyle hasta takip numarasının alınamadığı süre zarfında Kurum sağlık yardımlarından yararlanma hakkının olduğunu yazılı olarak beyan etmek veya belgelemek suretiyle müracaateden kişilerin sağlık hizmetleri Kurumca karşılanır. Daha sonra yapılan sorgulama sonucu bu kişilerin müstahak olmadığının tespit edilmesi halinde,tedaviye ait fatura bedeli ilgili sağlık kurumuna/ kuruluşuna ödenerek gerekli yasal işlemler Kuru

131 22.10.2011