MEDULA-İTS İLETİŞİMİ VE JAVA APPLET UYGULAMASI KONULARINDA SAĞLIK BAKANLIĞI VE SGK YETKİLİLERİ İLE YAPILAN TOPLANTI HAKKINDA

MEDULA-İTS İLETİŞİMİ VE JAVA APPLET UYGULAMASI KONULARINDA SAĞLIK BAKANLIĞI VE SGK YETKİLİLERİ İLE YAPILAN TOPLANTI HAKKINDA

Konu: MEDULA-İTS İLETİŞİMİ VE JAVA APPLET UYGULAMASI KONULARINDA SAĞLIK BAKANLIĞI VE SGK YETKİLİLERİ İLE YAPILAN TOPLANTI HAKKINDA

Bilindiği gibi SGK Medula Eczane Provizyon Ekranında sözleşmeli eczanelerin giriş yapabildiği şifreli bölümde yer alan Genel Duyurular " da 16.09.2011 tarihinde karekodlu ürünlerin İlaç Takip Sistemi " ne satış bildirim işlemleri için Java Applet Uygulamasının kullanımı hakkında bir duyuru yayınlanmıştır.

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü " nde, 23.09.2011 tarihinde (bugün), Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Ekrem Atbakan başkanlığında bir toplantı gerçekleştirilmiş ve Java Applet Uygulaması hakkında görüşülmüştür.

Toplantıya, SGK Başkanlığı Hizmet Sunumu Genel Müdürü, Daire Başkanı, SGK Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünden yetkililer, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı, Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri ile, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türk Eczacıları Birliği " nin, bilgi işlem birimi çalışanları katılmıştır.

Birliğimizce, 16.09.2011 tarihinde " SGK MEDULA EKRANINDA YAYINLANAN İTS SATIŞ BİLDİRİMİ JAVA APPLET UYGULAMASI HAKKINDA " başlığı ile duyurulan uygulama kapsamında, üyelerimizin karşılaştığı sorun ve sıkıntılar, toplantıda Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile paylaşılmıştır. SGK Hizmet Sunumu Genel Müdürü tarafından, uygulamanın kullanımının zorunlu olmadığı ve MEDULA " nın eski sistem ve yeni sistem olmak üzere her iki şekilde de hizmet verdiği bilgisi aktarılmıştır.

Java Applet uygulaması kapsamında, meslektaşlarımızın,
 
- Servis Bağlantı Hatası
- Uygulamanın herhangi bir sebeple açılmaması veya geç açılması, İTS " ye karekod bildirimlerinin geç yapılması.
- Eczane yazılımlarına ilaçların ve karekod bilgilerinin aktarılmaması, bu sebeple eczane stoklarında problem yaşanması.
- Uygulamanın tüm eczanelerde stabil çalışmaması

gibi sorunlara bağlı olarak, SGK ya verilen ilaçların satış onayının yapılamaması ve İTS üzerinden iptal edilememesinden kaynaklanan, eczane stoklarından düşülememesi şeklinde sorunlarla karşılaştıkları bilinmektedir.

Yapılan görüşmeler sonucunda, 29 Eylül Perşembe günü, ilgili Kurumların teknik sorumlularının yeniden bir araya gelmesi ve Java Applet uygulaması ile ilgili gelişmeleri değerlendirmesi konusunda fikir birliğine varılmıştır.

Bu çerçevede, Java Applet uygulaması ile ilgili sorunlar çözümleninceye kadar, meslektaşlarımızın MEDULA " da bu uygulamayı seçmeden, eski usul ile reçete karşılamalarının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize ivedilikle duyurulması için gereğini saygılarımla rica ederim.

108 28.09.2011