KKİ ARTIŞINDAN KAYNAKLI STOK ZARARLARININ TELAFİSİ İLE İLGİLİ OLARAK SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE YAPILAN DÜZENLEME HAKKINDA

Bilindiği gibi, 5 Kasım tarihli SUT Değişikliği ile meydana gelen KKİ artışı ve 10 Kasım tarihli İlaç Fiyat Kararnamesinde yapılan düzenleme nedeniyle meydana gelen ilaç fiyat düşüşlerinden kaynaklı olarak eczane stoklarında meydana gelen zararın karşılanması konusunda yürütülen çalışmalar kapsamında, 10.11.2011 tarih ve 28108 sayılı Mükerrer Resmi Gazete " de Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ile, ilaç fiyat değişikliklerine bağlı olarak oluşan stok zararının telafisinin ne şekilde karşılanacağı yasal mevzuat ile belirlenmiştir.

Mevzuatta yer almaması nedeniyle, KKİ artışından kaynaklanan stok zararları ile ilgili olarak, çok sayıda ilaç firması tarafından herhangi bir işlem yapılmayacağının ifade edildiği bilinmektedir. Merkez Heyetimiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik, Sağlık Bakanı Sayın Prof.Dr.Recep Akdağ ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Sayın Fatih Acar ile görüşme yaparak, içerisinde bu durumun da yer aldığı değerlendirmemizi ve tedbir önerilerimizi, kendilerine sunmuştur.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 17.12.2011 tarh ve 28145 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan SUT değişikliği ile, Sağlık Uygulama Tebliğinin 6.4.1. numaralı maddesine aşağıda yer alan fıkra eklenmiştir.

" (13) Kamu kurum iskontolarında yapılan ilave iskonto uygulamaları nedeniyle eczane stoklarında meydana gelebilecek stok zararları firmalar tarafından ecza depolarına, depolar tarafından da eczanelere ödenir. Bu kapsamda yapılacak işlemlerde, eczacılar tarafından İlaç Takip Sistemine yapılan bildirimler esas alınır. "

Söz konusu değişiklik, 5 Kasım tarihli düzenleme ile yapılan KKİ artışlarının yürürlüğe girdiği 17.11.2011 tarihinden itibaren geçerli olup, yapılacak telafi işlemleri için, İlaç Takip Sistemine yapılmış olan bildirimler esas alınacaktır. 

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim. 

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

Sağlık Uygulama Tebliği Değişikliği için tıklayınız

97 16.12.2011