İLAÇTA DURUM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMALARI VE DEĞERLENDİRMELERİ SONUCUNDA HAZİRAN AYINDA YAPILAN BİLGİLENDİRMENİN YİNELENMESİ HAKKINDA

Bilindiği gibi, İlaçta Durum Komisyonumuzun sürdürdüğü çalışmalar ve yaptığı değerlendirmeler sonucunda, içinde bulunduğumuz süreçte meslektaşlarımızın, eczanelerindeki ilaçların stok seviyelerini mümkün olduğunca minimal düzeyde tutmaları ve firma kampanyalarına girmemelerinin büyük önem taşıdığı,  ilgi yazımız ile duyurulmuştu.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu " nun son toplantısında alınan kararlar doğrultusunda Ekim ayının ilk haftasından itibaren basında sıkça yer alan haberlerden,  sağlık alanındaki harcamalarda tasarruf sağlanması amacıyla yeni düzenlemelerin gündemde olduğu anlaşılmaktadır.

İlaç fiyatlarında yeni bir düzenleme yapılmasını da kapsayan bu haberlere istinaden, ilgi yazımız ile yapılan uyarının yinelenmesine ihtiyaç duyulmuştur.

Üyelerinizin, oluşabilecek fiyat değişikliklerinden en az oranda etkilenmeleri için, eczanelerindeki ilaçların stok seviyelerini mümkün olduğunca minimal düzeyde tutmaları ve firma kampanyalarına girmemeleri konusunda ivedilikle bilgilendirilmesi için gereğini önemle ve saygılarımla rica ederim.

115 21.10.2011