BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 26.08.2011 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

26.08.2011 tarih ve 28037 sayılı Resmi Gazete " de Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır.

Yönetmeliğin yürürlük maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

MADDE 16 " (1) Bu Yönetmeliğin;

a) Yedinci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları 1/1/2012 tarihinde,
b) Yedinci maddesinin yedinci fıkrası 1/6/2012 tarihinde,
c) Onuncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 1/10/2012 tarihinde,
ç) Dokuzuncu maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentleri 1/1/2013 tarihinde,
d) Diğer hükümleri ise 31/12/2011 tarihinde,

yürürlüğe girer.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ


26.08.2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik metni için tıklayınız          Word

Not: Bu Yönetmelik ile yapılan yeni düzenlemeler metin üzerinde sarı işaretli olarak belirtilmiştir.

184 23.09.2011