21.10.2011 TARİHİ İTİBARİYLE GEÇERLİ AVEA TARİFE BİLGİLERİ

AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından Birliğimize gönderilen 26.09.2011 tarih ve AVEA/10800-5622 sayılı yazıda, Birliğimiz ile imzalanan 21.10.2003 tarihli VPN Protokolünün Ek-3 1. Maddesi gereği, Birliğimiz için geçerli olan tarifelerde 21.10.2010 tarihi itibariyle yıllık TÜFE oranına göre fiyat ayarlamasının yapıldığı belirtilmiş olup, söz konusu fiyat değişikliklerinin yer aldığı ve 21.10.2011 tarihinden itibaren geçerli olacak tabloyu içeren yazı ekte tarafınıza sunulmuştur.

125 05.10.2011