İlaç Suiistimali Hakkında

 

T.C

BATMAN VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

 

Sayı  :45044889-213.99

Konu :İlaç SuistimaliŞüphesi

 

 

44.BÖLGE BATMAN ECZACI ODASI BAŞKANLIĞINA

                                                                           BATMAN

İlgi    :a) 25.06.2018 tarihli ve E.526 sayılı Burdur İl Sağlık Müdürlüğünün yazısı.

                                                                            b) 26.06.208 tarihli ve E.1097 sayılı Konya İl Sağlık İl Müdürlüğünün yazısı.

İlgi a) sayılı yazı ile Burdur İl Emniyet Müdürlüğünün. 14/06/2018 tarih ve 121 sayılı yazısı ile bildirilen İbrahim ŞENTÜRK isimli şahsın LYRiCA 300 mg tablet ve PERGE 300 mg Tablet ile ilgili suiistimali yaptığı bildirilmiştir.

İlgi b)sayılı yazı ile konya ilinde faaliyet gösteren Başkent Üniversitesi  Hastanesinin bünyesinde çalışan Fatih ALTEKİN (TC .16445223164) adlı şahsın kontrole tabi ilaçları ispatı olmamakla birlikte kişinin suiistimal ettiğine yüksek kanaat getirildiği bildirilmiş olup; konu ile ilgili olarak, hasta hakları ve kişilerin mahremiyeti de gözetilmek üzere,

 Adı geçen şahısların ilaçları yazdırma ve temin etme durumunda gerekli hasasiyetin ve odanıza kayıtlı eczacılara gerekli duyurunun yapılması hususunda;

        Gereğini bilgilerinize rica ederim.

 

                                                                                                                                                        e-imzalıdır.

                                                                                                                                             Dr. Serkan SÜNGER

353 03.07.2018