VETERİNER ECZACILIĞI

Kayıt Ol

Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ile Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi işbirliği ve Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Veteriner Fakülteleri, Majistral Eczacıları Derneği, Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği, klinik ve sektör temsilcilerinin katkıları ile ‘veteriner ilaçlarının doğru ve güvenli kullanımı, veteriner dozaj formları ve majistral ilaç hazırlanması, hayvan sağlığında kullanılan koruyucu ve önleyici ürün ve yöntemler, tıbbi destek ürünleri ve cihazları, veteriner ilaçlarda advers etki bildirimi ve mevzuat’ konuları başta olmak üzere eczacıların bilgi birikimini  arttırmak ve veteriner hekimler ile işbirliklerini güçlendirmek adına ortak bir dil kullanmalarını sağlayabilmek için  ‘Veteriner Eczacılığı Eğitim Programı’ düzenlenmektedir. Eğitim programı, 10 modül ve yaklaşık 70 saat dersten oluşacak şekilde tasarlanmıştır.

 

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Belma Gümüşel.                               Lokman Hekim Üniversitesi

Prof. Dr. Ender Yarsan                                    Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Begüm Yurdakök-Dikmen.            Ankara Üniversitesi

Uzm. Ecz. Somer Helvacı                                Lokman Hekim Üniversitesi

Dr. Ecz. Onur Gültekin                                    Lokman Hekim Üniversitesi

Uzm. Ecz. İlker Gül                                       Ankara Üniversitesi

 

Gerekçe

Veteriner tıbbi ürünler, bu ürünleri satış yetkisine sahip olan eczacı veya veteriner hekimler tarafından satılmaktadır. Eczacılık fakülteleri müfredatında veteriner tıbbi ürünlere yönelik zorunlu tek başına bir ders bulunmamakta; ilgili ilaçlar zorunlu dersler içinde bir konu şeklinde yüzeysel olarak işlenmektedir. Ayrıca, müfredat içerisinde fakülteler nezdinde değişebilen isimler ile seçmeli dersler de yer almaktadır. Hekimler tarafından reçetelendirilen beşeri ürünlere yönelik eğitim kapsamlı bir şekilde tamamlanırken, veteriner tıbbi ürünlerine yönelik bilgiler sınırlı kalmaktadır. Farmakovijilans yönüyle bu ürünlere ait advers etkilere ilişkin eczanelerimize gelen geri bildirimlerin ilgili kurumlara doğru aktarılması noktasında ise sıkıntılar yaşanabilmektedir. Bununla birlikte, Tarım ve Orman Bakanlığı’na kayıtlı yaklaşık 25.000 Eczacı bulunmaktadır, bu eczacıların ilaç kayıt sistemlerini etkin olarak kullanabilmeleri büyük önem taşımaktadır. Diğer taraftan, hayvanlarda kullanılabilecek majistral ürünlerin bileşimleri ve doğru hazırlanmaları konusunda eczacılarımızın bilgilerini arttırmaları önemlidir.

Bu bilgiler doğrultusunda eczacılarımızın  satış yetkisine sahip oldukları veteriner tıbbi ürünler alanında bilgilerini arttırmak ve güncellemek gereği olduğu anlaşılmaktadır. Eczacıların; “Tek Tıp Tek Sağlık” Konsepti içerisinde veteriner tıbbi ürünlere yönelik temel ve doğru bilgilere veteriner hekimlik alanında görev yapan hocalarımızın ve yetkili kurumların destekleri ve katkılarıyla ulaşabilecekleri görüşünden hareketle sunulan eğitim programımız Veteriner Fakülteleri, Tarım ve Orman Bakanlığı dahil ilgili paydaşlar ile birlikte şekillendirilmiştir.

 

Eğitim Kapsamı

Modül 1. Giriş ve Genel Terminoloji

Modül 2. Farmakolojik ve Toksikolojik Değerlendirme

Modül 3. Veteriner İlaçları ile İlgili Mevzuat

Modül 4. Veteriner İlaçları E-Reçete Uygulamaları ve Bilgi Kaynakları

Modül 5. Veteriner İlaçları

Modül 6. Pet ve Çiftlik Hayvanları için Farmasötik bakım

Modül 7. Veteriner İlaç Dozaj Formları ve Steril Olmayan İlaç Hazırlama

Modül 8. Hayvan Sağlığında Koruyucu ve Önleyici Ürün ve Yöntemler

Modül 9. Veteriner Adli Toksikoloji

Modül 10. Veteriner İlaçları Kalite Güvencesi, Advers Etki Bildirimi ve Değerlendirmesi

  • Dersler çevrimiçi senkron veya asenkron olarak yürütülecektir.

 

Programımıza, yedi farklı veteriner fakültesi, Tarım ve Orman Bakanlığı, sektör ve özel klinisyen veteriner hekimler katkı sağlamaktadır.

Bu önemli programa öncü olmakla Lokman Hekim Üniversitesi olarak gurur duyuyoruz. Eczacılık Fakültemizin Veteriner Fakülteleriyle iletişimini geliştireceği, başka program/alanlarda ortak eğitim ve araştırma programlarının oluşturulabileceği ve yıllardır birlikte olduğumuz gerçeğini unutmadan birbirimizi destekleyebileceğimizin ve ülkemizin gelişimine katkı sunacağımızın bilinciyle eczacılarımızı programımıza bekliyoruz.

 Sunulan Eğitim Programı ne değildir

  • Sunulan eğitim programı ile katılanlara ayrı bir yetki tanımlanması söz konusu değildir. Alanda kendini geliştirmek isteyen eczacılara yönelik bir eğitim programıdır program sonunda katılanlara ‘katılım belgesi’
  • Eğitim programı çıktılarıyla ilaç kullanımının arttırılması, teşvik edilmesi söz konusu değildir. Veteriner hekimlerin akılcı ilaç kullanımı ve yeni teknolojilerle ilaç kullanımının azaltılmasının hedeflendiği günümüzde, aksi bir düzende halk sağlığını tehdit edecek şekilde ilaç satışının yapılması ancak konu ile ilgili eğitim almamış paydaşlar neticesinde gerçekleşebilir. Eğitimsizlik ve önyargı en büyük düşmanımızdır.
  • Programımızın başlığı meslektaşlarımızın eğitim ihtiyacı olan “veteriner tıbbi ürünlere” yönelik olması nedeniyle Veteriner Eczacılık olarak isimlendirilmiştir.

 

Kimler Başvurabilir?

Eğitim programımıza eczacılar kabul edilmektedir.

 

Son Başvuru Tarihi : 25 Şubat 2021

Eğitim Ücreti : 3000 TL (KDV dahil)

Katılmak isteyenlerin aşağıdaki hesap numarasına kayıt ücretini yatırmaları ve dekont, eczacılık diploma  görüntüsü veya eczacılık odası kayıt görüntüsü, isim, TC kimlik numarası, adres ve telefon bilgileri ile [email protected]okmanhekim.edu.tr adresine iletmeleri gerekmektedir.

Dekontta mutlaka katılımcı ismi ve Veteriner Eczacılığı Online Eğitim Programı ifadesi bulunmalıdır.

Hesap Bilgileri:

Unvan: Lokman Hekim Üniversitesi

Banka Adı: Deniz Bank

Şube adı: Gölbaşı Şubesi

IBAN No: TR52 0013 4000 0156 1955 8000 17

Katılımcı sayısının 10 kişinin altında kalması durumunda kurs ileri bir tarihe ötelenebilir.

122 24.02.2021