- GENEL KURUL DUYURUSU -

                                                                                                                                            

 

GENEL KURUL DUYURUSU

 

44. Bölge Batman-Siirt-Muş Eczacı Odası Seçimli Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündem doğrultusunda;

Çoğunluk sağlanması durumunda 18 Eylül 2021 Cumartesi günü saat 14.00’ de gündem üzerine genel görüşmeler,

19 Eylül 2021 Pazar günü saat 09:00 ile 17:00 arasında Bahçelievler Mahallesi Abdulrezzak Caddesi No:17 Batman Merkez

adresinde bulunun 44.Bölge Batman-Siirt-Muş Eczacı Odasında yönetin kurulu ve organlarının seçimi yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmaması durumunda, çoğunluk aranmaksızın 25 Eylül 2021 Cumartesi saat 14:00’da Gündem üzerine genel

görüşmeler, 26 Eylül 2021 Pazar günü saat 09:00 ile 17:00 arasında 44.Bölge Batman-Siirt-Muş Eczacı Odasında Yönetim kurulu

ve oda organlarının seçimi yapılacaktır.

Üyelerimize saygıyla duyurulur.

                                                                                                                              44. Bölge Batman Eczacı Odası

                                                                                                                                  Yönetim Kurulu Adına

                                                                                                                                          Genel Sekreter

                                                                                                                                          Ecz. Emrullah IŞIK

 

GÜNDEM:

 1. Açılış ve saygı duruşu.
 2. Sandık tasnif kurulu seçimi (Üç kişinin kura ile belirlenmesi).
 3. Divan başkanlığı seçimi (gizli oy açık tasnif).
 4. Çalışma raporunun okunması.
 5. Mali raporun okunması.
 6. Denetleme kurulu raporunun okunması.
 7. Raporların görüşülmesi ve ayrı ayrı ibrası.
 8. 2021-2022 yılı tahmini bütçenin sunuluşu ve onaylanması.
 9. Seçime gidecek adayların belirlenmesi.
 10. Dilek ve temenniler.
 11. Kapanış.

274 18.08.2021