NE GEREKİYORSA ONU YAPALIM

SGK " dan gelen mesaj geldiğimiz noktayı çok güzel gözler önüne sermektedir. Hükümetin diğer bazı sivil toplum örgütlerine yaptığı yaptırım bizlere de yapmak istediğini gözlemlemekteyiz. Uzun zamandan beri örgütlü yapılarla (Odalar, Sendikalar ve bazı Derneklerle) açık ve gizli bir uğraş içine girmişlerdir. Yaptırımlarının başında genelde " parasızlaştırmak ve güç birliğini kırmak " gelmektedir. Provizyon sistemine düşen elektronik ortamda anlaşma yapabileceğinin ve ücret alınmayacağının belirtilmesinin anlamı açıkladığımız şekilde telakki edilmesi gerekmektedir.< " xml:namespace prefix = o ns = " urn:schemas-microsoft-com:office:office " />

Ülkemizin zor bir süreçten geçtiğinin farkındayız. Vatandaşlarımızın mutlu, huzurlu ve barış içinde yaşamalarını istemeyen iç ve dış mihrakların bitmez tükenmez oyunları ile karşı karşıya olduğumuz gerçeğini de biliyoruz. Bu keşmekeşlik içinde elimizden geldiğince doğruları anlatıp, insanlarımızın rahat etmesinin çabası içinde olduk ve olmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda meslektaşlarımızın mutluluğu ve rahatı da bizim için son derece önemlidir. Meslek Odalarının var oluş sebebi zaten mesleğe ve meslektaşa gelebilecek zararları bertaraf etmektir.

Bizlere zarar verecek hareket ve davranışları eleştirdiğimiz gibi, ekmeğimizle oynayan hükümete ve yetkililerine karşı elimizden geleni yapacağımızın bilinmesini isteriz.

Yapılmak istenen sadece Odaları veya TEB " i parasız bırakmak değil aynı zamanda direk eczacıyla anlaşma yaparak kendi şartlarını dayatmak istekleri de mevcuttur. İstedikleri ıskontolarda ve protokol maddeleriyle eczacının karşısına çıkacaklarından kimsenin şüphesi olmasın.

Bu olayların önüne geçmek için sorumluluk sahibi tüm Eczacı Odalarımızı ve merkez heyetimizi göreve çağırıyoruz.

Saygılarımla

                                                  Ecz. M. Emin BEYAZ

347 18.01.2012