ROFERON-A ENJEKSİYONA HAZIR ŞIRINGA İSİMLİ ÜRÜNÜN DOZAJ FORMLARININ PİYASADA BULUNMAMASI HAKKINDA..Birliğimize Roche Müstahzarları Sanayi Anonim Şirketi?nden gelen yazı ile;

Ruhsatına sahip oldukları

ROFERON-A ROCHE 3 mio I.U. enjeksiyon hazır şırınga
ROFERON-A ROCHE 4.5 mio I.U. enjeksiyon hazır şırınga
ROFERON-A ROCHE 6 mio I.U. enjeksiyon hazır şırınga
ROFERON-A ROCHE 9 mio I.U. enjeksiyon hazır şırınga

adlı ürünlerin bir süreliğine ülkemizde kademeli olarak piyasaya verilmeyeceği ve ROFERON-A ROCHE 3 mio ve 6 mio mio I.U. enjeksiyon hazır şırınganın satılabilir stoklarında bulunmadığı belirtilmekte olup,

Söz konusu ürünlere ilişkin üretim yerlerindeki değişiklikler nedeniyle, piyasaya arzlarında belirli bir süre boyunca kesintiler olacağı ve ürünlerin piyasada bulunamayacağı,

Yeni üretim yerleri ile ilgili T.C. Sağlık Bakanlığı onaylarının 2013 yılının 3. veya 4.çeyreğinde alınmasının beklendiği, yeni üretim yerleri için onay alınır alınmaz ürünlerin tekrar piyasaya verilmeye başlanabileceği, bu süre zarfında hasta mağduriyetlerinin mümkün oluğu kadar önlenebilmesi ve ürünlerin tekrar piyasaya verilebilmesi için alınabilecek tüm önlemler konusunda firma tarafından gerekli çalışmaların yürütüleceği ifade edilmektedir.

Anılan firmadan gelen yazı ekte iletilmekte olup, bilgilerinize saygıyla duyurulur.

 
 
BATMAN ECZACI ODASI
Roche Müstahzarları Sanayi Anonim Şirketi'nden gelen yazı için tıklayınız.