2013 YILI NİSAN AYI ECZANE KAN ÜRÜNÜ İLE ECZANE KATKI PAYI TUTARLARININ ÖDEMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME..Sosyal Güvenlik Kurumu Muhasebe Daire Başkanlığı ile yapılan görüşme sonucunda alınan bilgi;

2013 yılı Nisan ayı eczane kan ürünü ile eczane ve optik katkı payı ödemelerinin 30.05.2013 Perşembe günü eczacılarımızın hesabında olacak şekilde planlamasının yapıldığı yönündedir.

Tüm meslektaşlarımıza önemle duyurulur.