TİTCK TARAFINDAN YAYIMLANAN ENDİKASYON DIŞI İLAÇ KULLANIM KILAVUZU HAKKINDA..TİTCK TARAFINDAN YAYIMLANAN ENDİKASYON DIŞI İLAÇ KULLANIM KILAVUZU HAKKINDA

38.A.00.005159
14.05.2013

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI?NA

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından http://www.iegm.gov.tradresinde yayınlanan ?Endikasyon Dışı İlaç Kullanım Kılavuzu Hakkında? başlıklı duyuruda,

Endikasyon Dışı İlaç Kullanım Kılavuzu kapsamında "Sağlık Uygulama Tebliği?nin ? 6.1.4. Maddesi 6. Fıkrası (a) bendi gereğince 26.12.2012 tarihinde yayımlanan ?Endikasyon Dışı İlaç Kullanım Kılavuzu?, ?Sağlık Bakanlığı Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı İlaç Listeleri?nden Bölüm I Sağlık Bakanlığı Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı Hematoloji-Onkoloji İlaç Listesi?, ?Bölüm II Sağlık Bakanlığı Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı Göz İlaç Listesi? ve ?Bölüm IV Sağlık Bakanlığı Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı Dermatoloji İlaç Listesi, ?Kılavuz Ekleri? ve ?Kılavuz Bölümleri? 03.05.2013 tarihinden geçerli olmak üzere güncellendiği bildirilmektedir.

Eczaneler tarafından, ödeme şartı endikasyona bağlı olan reçetelerin karşılanması sırasında, Sağlık Uygulama Tebliği ve 2012 yılı Eczane Protokolü?nde belirtilen hükümler ile, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayınlanan ve 03.05.2013 tarihinden itibaren geçerli olan

Endikasyon Dışı İlaç Listesi;

?Bölüm I Sağlık Bakanlığı Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı Hematoloji-Onkoloji İlaç Listesi?,

?Bölüm II Sağlık Bakanlığı Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı Göz İlaç Listesi?

?Bölüm IV Sağlık Bakanlığı Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı Dermatoloji İlaç Listesi
hükümlerine uygunluğunun kontrol edilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

BATMANECZACI ODASI

Ek:
Güncel Endikasyon Dışı Kullanım Kılavuzu ve eklerine
http://www.iegm.gov.tr/Default.aspx?sayfa=iegm_mevzuat&lang=tr-TR&thelawtype=6&thelawId=142 adresinden ulaşılabilmektedir.
Bölün I: Sağlık Bakanlığı Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı Hematoloji-Onkoloji İlaç Listesi Excel
Bölüm II: Sağlık Bakanlığı Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı Göz İlaç Listesi Excel
Bölüm IV: Sağlık Bakanlığı Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı Dermatoloji İlaç Listesi Excel