2013 YILI SÖZLEŞME YENİLEME İŞLEMLERİ HAKKINDA..Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı?na gönderilen 19.04.2013 tarih ve 5016 sayılı yazı ile,

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz arasında imzalanarak 01.02.2012 tarihinde yürürlüğe giren ?Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol? ün 7.1 maddesi gereği eczaneler için sözleşmelerin her yıl Nisan ayında yenilenmesi gerektiği, eczacıların 2012 yılı satış hasılatlarını 31.03.2013 tarihi itibarı ile Medula Eczane Provizyon Sistemine kayıt etmiş oldukları belirtilmekte olup,

Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerin sözleşme yenileme işlemleri için 01.04.2013 tarihinde başlamış olan sürenin 30.04.2013 tarihinde sona ereceği, fakat Protokol Revizyon görüşmelerinin henüz sonuçlandırılamamış olması sebebi ile sözleşmelerin bastırılamadığı ve eczanelere ulaştırılamamış olduğu belirtilerek, sözleşme yenileme süresinin 2013 yılı için Mayıs 2013 ayı içerisinde olacak şekilde ertelenmesi ve eczane iskontolarının 2012 yılı satış hasılatı girişlerine göre provizyon sisteminden güncellenmesi talep edilmekte idi.

Konu ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı?ndan gelen 25.04.2013 tarih ve 7211387 sayılı cevabi yazı ile;

Sözleşme yenileme süresinin 2013 yılı için 31.05.2013 tarihine kadar tamamlanacak şekilde ertelenmesinin ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerin 2012 yılı satış hasılatına ilişkin beyanlarının esas alınarak provizyon sisteminde iskonto oranlarının güncellenmesinin sağlanmasının ve sözleşmelerin imzalanmasını takiben iskonto oranı değişen eczaneler nedeni ile oluşabilecek muhtemel Kurum zararını bertaraf edecek şekilde İl Müdürlükleri tarafından gerekli işlemlerin yapılabilmesi hususlarının Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı Makamının 22.04.2013 tarih ve 49871 Sayılı ?Olur?ları ile uygun görüldüğü bildirilmektedir.

Kurumun söz konusu yazısı ekte iletilmekte olup, bilgilerinize sunulur.


BATMAN ECZACI ODASI

Ek için tıklayınız.