24.03.2013 TARİH VE 28597 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ HAKKINDA..24.03.2013 tarih ve 28597 sayılı Resmi Gazete?de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği yayımlanmıştır.
Tebliğin 6.4 ve 6.5 maddeleri;
6.4-Yürürlükten kaldırılan mevzuat ve atıflar
(1) 25/5/2007 tarihli ve 26532 sayılı Mükerrer Resmi Gazete?de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği ile 25/3/2010 tarihli ve 27532 sayılı Mükerrer Resmi Gazete?de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) 25/3/2010 tarihli ve 27532 sayılı Mükerrer Resmi Gazete?de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğine yapılmış olan atıflar, bu Tebliğin ilgili maddesine yapılmış sayılır.
6.5-Yürürlük
(1) SUT?un;
a) 4.2.2(3) fıkrası 18/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) 2.3(6) fıkrası 11/3/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
c) 2.5 ve 2.6 maddeleri, 4.1.4(5) ve 4.3(3) fıkraları ve 6.3 maddesi yayımı tarihinde,
ç) 3.1.3(1) fıkrasının ı ve i bentlerinde belirtilen tıbbi malzemelere ait fiyatlar 1/7/2013 tarihinde,
d) 3.1.3(2) fıkrasının h ve ı bentleri 1/1/2014 tarihinde,
e) Diğer hükümleri 1/5/2013 tarihinde
yürürlüğe girer.? şeklinde düzenlenmiştir.

Yeni Sağlık Uygulama Tebliği Birliğimiz tarafından incelenmekte olup, detaylar ayrıca duyurulacaktır.
 
BATMAN ECZACI ODASI
Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.