BENZİDAMİN HCL İÇEREN PREPARATLAR HAKKINDA..Birliğimize T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu?ndan gelen 16.01.2013 tarih ve 5881 numaralı yazı ile;

Benzidamin HCL içeren preparatlar ile ilgili olarak Kurumun ?Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Danışma Komisyonu? tarafından söz konusu müstahzarların, tablet ve draje formunda olanlarının reçeteli ve kontrole tabii ilaç kapsamına alınmasına; pastil, gargara ve sprey formunda olanların ise normal reçeteli ilaç kapsamına alınmasına karar verildiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunulur. 

BATMAN ECZACI ODASI

 

TİTCK'dan gelen yazı için tıklayınız.