e-reçete HAKKINDA DUYURU..                                   16.01.2013

 

DUYURU

 

e-reçete uygulaması kapsamında Odamıza yapılan müracaatlar ve yöneltilen sorulara istinaden aşağıdaki hususların açıklanması lüzumu hissedilmiştir. Halkımıza, Eczacılarımıza ve hekimlerimize saygı ile duyurulur.

 

1)      Reçete tarihi 15.01.2013 ve sonrası olan e-reçetelerin manüel girişi yapılmayacaktır. Üzerinde e-reçete numarası bulunan manüel reçeteler ise yalnızca e-reçete olarak karşılanacaktır.

2)      Manüel reçete giriş ekranı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kapatılmayacaktır. Manüel giriş ekranından sadece belirtilen istisnai durumlardaki reçeteler karşılanabilecektir.

 

 Bu istisnai durumlar;

a-      Kurum hekimlerinde,Verem Savaş Dispanserlerinde, İşyeri hekimliklerinde, Ana-çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması merkezlerinde, Sağlık Merkezi ve Toplum Sağlık Merkezlerinde, 112 Acil Sağlık Hizmeti birimlerinde, Üniversitelerin mediko-sosyal birimlerinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 1., 2.,ve 3. basamak sağlık hizmet sunucularında düzenlenen reçeteler.

b-&nb