28.07.2012 TARİH VE 28367 SAYILI RESMİ GAZETEDE SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYINLANDI (GÜNCELLENDİ)..28 Temmuz 2012 tarih ve 28367 sayılı Resmi Gazete?de, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır. 

Tebliğ metni ekte yer almakta olup, Tebliğ hükümlerinin;

a) 2 ve 31 inci maddeleri 22/6/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) 3 ila 12 nci maddeleri, 14 ila 21 inci maddeleri ile 28 ve 29 uncu maddeleri yayımı tarihinden 5 iş günü sonra,
c) 13 üncü maddesi 2/3/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
ç) 22 nci maddesi 12/7/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
d) 30 uncu maddesi ile değiştirilen EK-2/G listesinde yürürlük tarihi belirtilen ilaçlar, belirtilen yürürlük tarihlerinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde; diğerleri yayımı tarihinde,
e) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.
BATMAN ECZACI ODASI28.07.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan SUT Değişikliği metni için tıklayınız        Word


28.07.2012 tarihli SUT değişikliği işlenmiş ayrıntılı dosya için tıklayınız        Word