2009 VE 2012 PROTOKOL METİNLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI TABLOSU..2009 ? 2012 PROTOKOL METİNLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI TABLOSU

01.02.2012 itibariyle yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine ilişkin protokol metni ile yürürlüğü sona eren 2009 Protokol hükümlerinin karşılaştırmalı tablosu ekte sunulmaktadır.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 

Karşılaştırmalı Tablo için tıklayınız        Word