TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 56 INCI KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ KUTLUYOR..2 Şubat 1956?da kurulan Türk Eczacıları Birliği, bugün 56 yıllık köklü ve güçlü bir meslek kuruluşu olmanın haklı gururunu yaşamaktadır.

Meslek birliğimiz, halk sağlını ve toplumun haklarını birlikte korumak, eczacılık mesleğini geliştirmek konusundaki kuruluş ilkelerine her zaman bağlı kalmıştır, bundan sonra da kalacaktır. Eczacılık mesleği, binyıllara dayanan köklü geçmişi ile kendisine yönelen kısa veya orta vadeli planlara rağmen ayakta kalmıştır, toplumda tek bir bireyin ilaç ihtiyacı kalsa dahi, ayakta kalmaya devam edecektir. Eczacıların meslek örgütü de demokratik bir toplum yapısının gereği olarak tüm eczacıların ortak platformu olmayı sürdürecektir.

Bizler bu vesileyle 56 yıl boyunca meslek örgütümüze ve mesleğimize hizmet veren tüm meslektaşlarımızı saygı ve sevgi ile anıyoruz.

Eczacıların meslek birliklerinin çatısı altında daha nice 56 yılları beraber, güçlü ve örgütlü bir biçimde geçirmelerini sağlamak, geçmişten aldığımız bu büyük ve onurlu mirası gelecek kuşaklara aktarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ