YURT DIŞI SİGORTALILARINA AİT REÇETELER HK...Sosyal Güvenlik Kurumu Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 
Kavaklıdere Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezin? nin 13.01.2012 
tarih ve B.13.2.SGK.4.06.20.03/838.448  sayılı yazılarında,
Yurt Dışı Sigortalılarına ait reçetelerin faturalandırılmasında,
medula deneme çıktısı ile sağlık yardım belgesinin birer adet 
fotokopisinin reçete kutusuna konulması inceleme ve ödeme süresinin
kısalması açısından önem arz etmektedir. 
Belirtilmektedir. Gerekli düzenlemenin yapılması bilgisi 
üyelerimize saygıyla duyurulur.
BATMAN ECZACI ODASI