2012 YILI İÇİN BELİRLENEN ECZACI SORUMLU MÜDÜR ÜCRETİ HAKKINDA..Türk Eczacıları Birliği 31.Olağan Büyük Kongresinde, 6643 Sayılı Yasanın 4üncü maddesinin (b-f) bentleri temel alınarak 6197, 984, 1262, 3977 ve benzeri kanunlarda geçen eczacı sorumlu müdürlerin asgari ücretlerinin belirlenmesi için Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti?ne yetki verilmiştir.

Türk Eczacıları Birliği 38.Dönem Merkez Heyeti?nin 28 Aralık 2011 tarihli toplantısında, ilgili yasalara göre sorumlu müdürlük görevini yürütecek eczacıların asgari ücreti 2012 yılı için aylık net 2250 (ikibinikiyüzelli) TL olarak belirlenmiştir.