TBMM'NİN, HAK SAHİPLERİNİN T.C KİMLİK NUMARALARI İLE SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINA MÜRACATLARI HAKKINDAKİ YAZISI..Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Birliğimize gönderilen 16.12.2011 tarih, A.01.0.GNS.0.13.03.00/36186 sayılı yazıda, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Birliğimiz arasında imzalanmış olan ve halen yürürlükte bulunan protokol kapsamında yer alan kişilerin tedavileri için gereken ilacın Kurumca verilen otokopili sağlık karnelerine yazılmakta olduğu ancak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile imzalanan protokol ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 12.10.2011 tarih ve 5 sayılı Kararı ile sağlık karnelerinin 01.01.2012 tarihi itibariyle kaldırılacağından dolayı, hak sahiplerinin 01.01.2012 tarihinden itibaren, T.C.kimlik numaraları ile sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat etmeleri gerekmekte olduğu bildirilmiştir.


TBMM'nin yazısı için tıklayınız...