TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 38.DÖNEM MERKEZ HEYETİ GÖREV DAĞILIMI..Türk Eczacıları Birliği?nin 38.Olağan Büyük Kongresi,  17-20 Kasım 2011 tarihleri arasında Ankara?da gerçekleşmiştir.

Kongrede,  merkez organlarının seçimi ile göreve gelen 38.Dönem Merkez Heyeti ve Denetleme Kurulu, 23 Kasım 2011 Çarşamba günü ilk toplantısını gerçekleştirmiş ve görev dağılımını yapmıştır.

38.Dönem Merkez Heyeti?nin ilk toplantısı ile yapılan görev dağılımı;

Ecz.Erdoğan ÇOLAK  Başkan
Ecz.Arman ÜNEY   II.Başkan
Uzm.Ecz.Harun KIZILAY  Genel Sekreter
Ecz.İsmail BAŞDİL  Sayman
Ecz.Sertaç ÖZMEN  Merkez Heyeti Üyesi
Ecz.R.Ziya ÖRMECİ  Merkez Heyeti Üyesi
Ecz.Ahmet ÖZÇAVUŞOĞLU  Merkez Heyeti Üyesi
Ecz.Bülent VAREL  Merkez Heyeti Üyesi
Ecz.Yavuz TATAR   Merkez Heyeti Üyesi
Ecz.Mukaddes HARMANCI  Merkez Heyeti Üyesi
Ecz.Murat Levent KOÇAK  Merkez Heyeti Üyesi

Ecz.Murat YÜRÜR   Denetleme Kurulu Başkanı
Ecz.Nevin TAŞLIÇAY  Denetleme Kurulu Üyesi
Ecz.M.Faruk EKMEN  Denetleme Kurulu Üyesi

Bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter