38.OLAĞAN BÜYÜK KONGRE DİVAN BAŞKANLIĞINDAN..Türk Eczacıları Birliği 38.Olağan Büyük Kongresi?nin 20.11.2011 tarihinde yapılan seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre Ecz.Erdoğan Çolak?ın listesinde yer alan Merkez Heyeti, Denetleme Kurulu ve Yüksek Haysiyet Divanı, tam liste olarak seçilmiştir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
38.OLAĞAN BÜYÜK KONGRE DİVAN BAŞKANLIĞI


Merkez Heyeti - Sandık Kurulu Tutanağı
Denetleme Kurulu - Sandık Kurulu Tutanağı
Yüksek Haysiyet Divanı - Sandık Kurulu Tutanağı