İmza işlemleri tamamlanan İş Bankası sözleşmeleri hakkında..BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
İmza işlemleri tamamlanan İş Bankası sözleşmeleri hakkında
İlgi : 11.07.2017 tarih ve 10412 sayılı yazımız,

İlgide kayıtlı yazımız ile,
İş Bankası ile Birliğimiz arasında imzalanan Protokolün V. Anlaşma maddesinin 2 . fıkrası
uyarınca sözleşme yenileyecek ve ilk defa sözleşme yapacak üyeleriniz tarafından imzalanacak
sözleşme formlarının, Odanızda toplanması ve Temmuz ayı bitimine kadar toplu halde
Birliğimize gönderilmesi gerektiği bildirilmişti.
İmza işlemleri tamamlanan sözleşmeler tarafınıza gönderilmekte olup, sözleşmenin
eczanede kalacak nüshasının ilgili eczaneye iletilmesi hususunda gereğini saygılarımla rica
ederim.
Ecz.Arman ÜNEY
    Genel Sekreter
EKLER :
İmza işlemleri tamamlanan sözleşmeler ve listesi

B.AKTAŞ
R.HİMMET