SUT Değişikliği ve Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı Hakkında..SUT Değişikliği ve Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı Hakkında

25 Mart 2017 tarihli 30018 sayılı Resmi Gazetede ?Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ? ile ?Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyona Ait Kararlar? yayımlanmıştır.

Tebliğ değişikliği metni ve komisyon kararı ekte yer almakta olup, değişikliklerle ilgili detaylı bilgilendirme ve karşılaştırmalı tablo gün içerisinde web sayfamızda yayımlanacaktır.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

BATMAN ECZACI ODASI

Tebliğ metni için tıklayınız.
Komisyon kararı için tıklayınız.