Thalidomide Celgene 50 mg Kapsül Adlı Ürüne ait Doktor Bilgilendirme Mektubu..40.A.005276
04.10.2016

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Birliğimize T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan gelen 27.09.2016 tarihli ve 46977249-510.01.10-120564 sayılı yazı ile,

Sağlık mesleği mensuplarının ilaç güvenliliği ile ilgili konularda meydana gelen gelişmelerden ivedilikle haberdar olmaları amacıyla mektup yazılması uygulaması kapsamında,

"Thalidomide Celgene 50 mg Kapsül " isimli ilacın viral reaktivasyon ve pulmoner hipertansiyon riski hakkında önemli tavsiyeler içeren ve Kurumca onaylanan doktor bilgilendirme mektubunun Birliğimiz tarafından duyurulması istenmektedir.

Kurumun söz konusu yazısı ve doktor bilgilendirme mektubu yazımız ekinde yer almakta olup bilgilerinize sunulur.

Ecz. Kerem EDEMCİ
Genel Sekreter


Kurum yazısı için tıklayınız.