SGK Duyurusu Lenalidomid Hakkında..Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 09.08.2016 tarihinde yayımlanan duyurularında;


Danıştay Onbeşinci Dairesinin 01/04/2016 tarihli ve 2016/2324 Esas sayılı kararı ile; Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 4.2.14.C maddesinin ?Lenalidomid? başlıklı (n) bendinde yer alan ?Tedavinin devamında her 6 ıncı kür sonunda en az kısmi yanıt var ise tedavi toplam 26 küre tamamlanabilir? ibaresinin yürütümü durdurulduğu; 03/06/2016 tarihinden başlayarak Sağlık Uygulama Tebliğinin ilgili maddeleri bu doğrultuda yürütüleceği belirtilmektedir.


Bilgilerinize sunulur.

BATMAN ECZACI ODASI

SGK Duyurusuna için tıklayınız.