Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İle İlgili Maddelerde Yapılan Değişiklikler Hakkında..Bilindiği üzere 28.03.2016 (bugün) tarih ve 29667 sayılı Resmi Gazete?de Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmış olup,

Değişiklik yapılan maddelere ilişkin çalışma ekte iletilmektedir.

Tüm meslektaşlarımızın dikkatine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Çalışma için tıklayınız.