GlucaGen Hypokit 1 mg (glukagon) Adlı Ürün İçin Hazırlanan Doktor Bilgilendirme Mektubu Hk...Birliğimize T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan gelen 22.03.2016 tarihli ve 35214 evrak nolu yazı ile,

Sağlık mesleği mensuplarının ilaç güvenliliği ile ilgili konularda meydana gelen gelişmelerden ivedilikle haberdar olmaları amacıyla mektup yazılması uygulaması kapsamında,

?GlucaGen Hypokit 1 mg (glukagon)? adlı ürünün IV kullanılmaması sadece subkutan ve intramüsküler kullanılmasına ilişkin bilgileri içeren ve Kurumca onaylanan doktor bilgilendirme mektubunun Birliğimiz tarafından duyurulması istenmektedir.

Kurumun söz konusu yazısı ve doktor bilgilendirme mektubu yazımız ekinde yer almakta olup bilgilerinize sunulur.

BATMAN ECZACI ODASI

Kurum yazısı için tıklayınız.