Eczacı Bilgi Sistemi'ne 2015 Yılı Satış Hasılat Bilgilerinin Girişlerinin Yapılması Hakkında..Birliğimiz ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasında yürütülmekte olan Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol görüşmelerinde, protokole ilişkin ekonomik talep verilerinin netleştirilebilmesi ve görüşmelerden en etkin sonuçların alınabilmesi adına ivedilikle tüm meslektaşlarımızın 2015 yılı hasılat bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Vergi Dairelerinden onaylı eczane gelir tablolarının 25.03.2016 tarihine kadar olan süreçte kesinleşecek olmasından hareketle, meslektaşlarımız tarafından Eczacı Bilgi Sisteminde açılan ilgili bölüme sadece 2015 yılı satış hasılatlarının girilmesi yeterli olup, uygulanması gereken işlem basamakları aşağıda aktarılmaktadır;

 üyelerimizin 2015 yılı satış hasılatı bilgilerinin girişlerinin 29.02.2016 tarihi saat 18.00'a kadar tamamlanması konusunda gereğini önemle bilgilerinize rica ederim

.

BATMAN ECZACI ODASI