KURULAN KOMİSYONLAR..Değerli Eczacılarımız Komisyonlarımız kurulmuştur. Kurulan komisyonlar başkan ve başkan yardımcıları şunlardır.

 Bilgilerinize sunulur.

 

 

MUVAZAA KOMİSYONU  :

Ecz. Turan GÜNEŞ                              Başkan

Ecz. Mahmur ASLAN                          Bşk.Yardımcısı

DENETLEME KOMİSYONU  :

Ecz. M.Caner KUYUMCU                     Başkan

Ecz. Emrullah IŞIK                                 Bşk. Yardımcısı

KÜLTÜR, SANAT VE EĞİTİM KOMİSYONU  :

Ecz. İhsan TEZDİĞ                                Başkan

Ecz. Emine SAVĞA                               Bşk. Yardımcısı

NÖBET VE SIRALI DAĞITIM KOMİSYONU  :

Ecz. Furkan İNAN                                   Başkan

Ecz. Doğan OĞUR                                   Bşk.Yardımcısı 

AİLE ECZACILIĞI KOMİSYONU :

Ecz. İhsan TEZDİĞ                                    Başkan

Ecz. Ahmet H. BARAN                             Bşk.Yardımcısı

AFET, SUT VE REÇETE KONTROL KOMİSYONU  :

Ecz. Adem AKIN                                         Başkan

Ecz. Sena Dilan TOKTANIŞ                       Bşk. Yardımcısı

BURS, DİYALOG VE YARDIM KOMİSYONU  :

Ecz. Egemen ALPASLAN                            Başkan

Ecz. Veysi KUTLAY                                      Bşk. Yardımcısı  

GENÇLİK KOMİSYONU  :

Ecz. Veysi KUTLAY                                        Başkan

Ecz. M. Emin GEZER                                     Bşk.Yardımcısı

KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ECZACILARI KOMİSYONU  :

Ecz. M.Emin MEMDUHOĞLU                       Başkan

Ecz. Taha AKYOL                                             Bşk.Yardımcısı