Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Tebliğ İle İlgili Hazırlanan Çalışma Hakkında..İlgi: 11.12.2015 tarih ve 03 sayılı yazımız,

İlgi'de kayıtlı yazımız ile, 11.12.2015 tarih ve 29559 sayılı Resmi Gazete'de Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ'in yayımlandığı duyurulmuştu.

Yeni Tebliğ ile, yürürlükten kaldırılan Tebliğ arasındaki farklara yönelik yapılan çalışma ekte iletilmekte olup, yeni yayımlanan Tebliğ metnindeki maddeler ile, eski Tebliğdeki maddelerin yerleri farklılık gösterebildiğinden, maddelerin birebir karşılaştırılması yapılamamış; ancak mesleğimiz açısından ön plana çıkan değişiklik ve düzenlemelere vurgu yapılmıştır.

Bilgilerinize sunulur.

BATMAN ECZACI ODASI

Tablo için tıklayınız